Kapil Neupane

Kapil Neupane

Chair Person
Khem Raj Sapkota

Khem Raj Sapkota

Director (Promoter Group)
Shyambhu Shakya

Shyambhu Shakya

Director (Promoter Group, Representation from Good Will Finance LTD.)
Hem Raj Lamichhane (PhD.)

Hem Raj Lamichhane (PhD.)

Director(Promoter Group)
Phul Maya Ranabhat

Phul Maya Ranabhat

Director (Public Group)
Naya Sharma Poudel (PhD)

Naya Sharma Poudel (PhD)

Director (Public Group)